М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ


Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

На 11.08.2021 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.089-4009-C01 по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Бенефициент: М-ПРЕС ООД

 

Цел на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Кратко описание на проекта/информацията:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

Стойност на проекта: 50 000 лева