М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2015

Фирма „М-ПРЕС” е дружество с ограничена отговорност, което развива дейност на пазара от 1996 година. Нашите две основни направления за развитие са:

Производствено Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и довършителни операции на полиграфическа продукция – етикети, флаери, дипляни, брошури, книги, вестници, формуляри, печатни рекламни изделия и др.

Търговско Продажба и доставка на хартии, канцеларски материали, офис техника, мебели, консумативи и аксесоари.

През годините сформирахме сплотен и мотивиран екип от качествени хора, създадохме съвременна производствена и търговска база, което ни дава предимство и ни мотивира да се стремим към усъвършенстване с всеки изминал ден в условията на конкурентната среда на пазара.

За целите на дейността си имаме въведена ERP система за управление на производството и продажбите.

Фирмата ни въведе стандарта за управление на качеството ISO 9001:2015, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни и информационни материали, книги, опаковки и други печатни изделия. Вижте сертификатите тук.