М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2015

Партньори на М-ПРЕС ООД


GenSoft

софтуер за склад, търговия, производство и счетоводство

GenSoft

От 2005 година в "М-ПРЕС" ООД е въведена ERP ERP система за управление "MoneyWorks" MoneyWorks


ReExe

В партньорство с фирма "ReExe", в "М-ПРЕС" ООД се провеждат обучения на персоналa.


Вестник Росица - гр. Севлиево

Вестник "Росица" - гр. Севлиево - Медиен партньор


Радио Севлиево - Ние сме местните!

Радио Севлиево - Медиен партньор


Професионална гимназия по механоелектротехника Ген. Иван Бъчваров

"М-ПРЕС" ООД е партньор при реализиране на Проект № BG051PO001-4.3.05-0055: "Изграждане на образователен парк с 14 работни места в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" и провеждане на конкретно практическо обучение по професиите от направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Професионална гимназия по механоелектротехника
"Ген. Иван Бъчваров"