М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2015

За фирмата


Дружество с ограничена отговорност „М-ПРЕС” е компания с изцяло българско участие. Фокусирайки дейността си в производството на полиграфическа продукция и търговията с хартии, канцеларски материали, офис техника, мебели, консумативи и аксесоари, ние формираме нашата мисия, a именно: Чрез преките и съпътстващи дейности, които развиваме, да създаваме качествен продукт, носещ удовлетворение на нашите клиенти и на нас самите, полза на обществото като цяло и паралелно с това постигаме положително професионално и личностно развитие на хората във фирмата.

Ние работим за дълготрайно сътрудничество с нашите клиенти, доставчици и партньори, което се основава на взаимното доверие и професионализъм. В нашия екип приоритет са колективния дух, взимопомощта, уважението, професионализма и креативността.

Декларирайки тези ценности, гарантираме на нашите партньори коректност и надеждност във взаимоотношенията си с тях.